Svenskarna och internet 2022

Komplett rapportsummering

 

Svenskarna och internet 2022

Artikeln publicerades i oktober 2022

Internet används av i princip alla, till allt – hela tiden! Hur vi däremot använder internet kan variera stort mellan åldersgrupper. Men en sak internetanvändarna har gemensamt är att allt fler värnar om sin personliga integritet online.

Internetstiftelsen är en oberoende organisation som vill få fler att använda och gynnas av internet. Varje år kartlägger de svenskarnas internetvanor i det de kallar ”Svenskarna och internet” för att följa upp hur internet utvecklas i Sverige.

Svenskarna och internet 2022 – 5 viktiga insikter

 • De flesta använder sociala medier flitigt – men på helt olika sätt.
 • Video, ljud och röst tar allt större plats inom både sök och kommunikation.
 • Tekniska termer och lösningar gör det onödigt komplicerat för användaren.
 • 8 av 10 skyddar sin personliga integritet på nätet och många känner oro.
 • Fler förväntar sig att företag bygger varumärke i sociala medier.

80-talister e-handlar allra mest

Det senaste året har 85% av Sveriges befolkning handlat något på nätet. För många är e-handel lika självklart som att nyttja internet i sig, vilket visar sig tydligt då nästan alla 70- (96%), 80- (97%) och 90-talister (96%) har e-handlat under året. Julklappar och presenter samt kläder, skor och accessoarer är det som e-handlas allra mest.

Läs också: svensk e-handel 2022 (E-barometern Q1 & Q2)

Så googlar svenskarna

3 av 4 söker på internet varje dag. Flest sökningar gör 90-talister där 85% googlar minst varje dag. Främst är det textsök som dominerar, men ett fåtal har även provat på bildsök och röstsök. Framförallt är det 10-talister som gör röstsökningar, där 30% testat röstsökning senaste året.

svenskarna-och-internet-röstsök

Digital kommunikation – röst, video och ljud blir viktigare

Video, bilder och ljud blir viktigare i den dagliga kommunikationen och 4 av 10 har videosamtal varje vecka. Även video- och röstmeddelanden blir vanligare och framförallt är det unga som kommunicerar med videos och inspelade korta ljudklipp.

Bland 00-talister tycker 1 av 4 att det är enklare att kommunicera digitalt än fysiskt med sina vänner. Dessutom tycker 24% att det är enklare att kommunicera via chatt och sms, medan 33% tycker det är enklare i verkliga livet.

Bland alla internetanvändare 8 år och uppåt är de vanligaste och mest använda kommunikationskanalerna, i fallande ordning, sms, Facebook Messenger och Whatsapp. Däremot använder 90-talister Facebook Messenger mer sett till det veckovisa användandet. 

Osäkra lösningar bidrar till oro

Bedrägerier och osäkra digitala lösningar är fortfarande ett orosmoment för många och 6 av 10 har blivit utsatta för någon form av nätbedrägeri.

Fler faktorer som leder till oro är alltför tekniska lösningar, avancerat språk och felkoder. Det vill säga sådant som gör det otydligt för användaren att förstå vad som har blivit fel. Ett exempel är otydlighet kring molnlagring som oroar framförallt den yngre och äldsta generationen, då det saknas tydlighet kring hur eller vart informationen sparas.

Fler värnar om sin personliga integritet på nätet

Fler än var tredje internetanvändare funderar över vilka avtryck de lämnar efter sig på nätet och statistiken ser ungefär likadan ut för både kvinnor och män. Framförallt är det 90-talister som allra mest tänker på sina digitala spår, där nästan hälften (48%) svarade att de tänker på information som finns om dem på nätet.

Fler väljer också att aktivt skydda sin integritet online. Exempelvis gör många åtgärder som att stänga av platsinfo för appar, undviker att uttrycka sin åsikt och lägga ut bilder på nära och kära samt klicka ur tillgång till kontakter och mikrofon. Dessutom väljer 1 av 4 bort cookies när de besöker webbplatser.

svenskarna-och-internet-integritet

Topplistan oförändrad – YouTube, Facebook och Instagram stadiga vinnare

Nästan alla svenska internetanvändare använder sociala medier. Likt föregående års rapport är det tre medier som dominerar – YouTube, Facebook och Instagram. Däremot finns stora skillnader i användandet av medierna i förhållande till olika åldersgrupper och kön.

Kvinnor använder i högre utsträckning sociala medier som Instagram, Pinterest, Facebook och Snapchat i förhållande till män som använder YouTube, Reddit, Twitter och Twitch.

90-talister på sociala medier

 • Använder mest Instagram och Facebook – i lika stor utsträckning.
 • Är mer benägna att publicera eget material.
 • Nästan samtliga har använt YouTube någon gång under året.
 • Använder delvis Snapchat, 43% gör det dagligen.
 • Något mindre aktiva på TikTok, 1 av 7 använder dagligen.

Facebook når flest – men inte de yngsta

Fler än hälften använder Facebook. Flitigast användare är 90-talister, men även i de äldre åldersgrupperna är användandet stort.

I de yngre åldersgrupperna sjunker dock användandet rejält. Bland gymnasieelever använder 19% Facebook och i högstadiet 10%. Bland elever på låg- och mellanstadiet använder endast 1% Facebook. Istället dominerar Snapchat, TikTok och Youtube bland de yngre internetanvändarna.

svenskarna-och-internet-sociala-medier

Instagram-flödet är mest populärt

Instagram används flitigast av 80-, 90- och 00-talister. Totalt sett använder nästan alla internetanvändare över 8 år Instagram mest för att titta på inlägg i flödet (88%) och hälften kollar även på stories. Samtliga åldersgrupper tittar mest på inlägg i flödet:

 • 20-/30-/40-talister 83%
 • 50-talister 86%
 • 60-talister 86%
 • 70-talister 87%
 • 80-talister 87%
 • 90-talister 93%
 • 00-talister 87%

90-talister (78%) och 00-talister (75%) är de som i högst utsträckning kollar på stories, medan enbart 9% av 20-, 30- och 40-talister kollar på stories. Instagram är något mer dominerat av kvinnor än män, och det är också vanligare att kvinnor delar egna inlägg.

Läs också: guide för hur du kommer igång med ditt företags Instagram-konto

00-talister på sociala medier

 • Endast 2 av 10 använder Facebook dagligen.
 • Instagram och YouTube hamnar högt – men Snapchat toppar listan.
 • 76% använder Snapchat dagligen.
 • Använder TikTok flitigt, hälften använder dagligen. 
 • Endast 19% delar egna inlägg i flödet.

Varumärken blir viktiga i sociala medier

4 av 10 följer varumärken på sociala medier. 90-talister gör detta allra mest följt av 80- och 00-talister. Instagram är det mest populära sociala mediet att följa varumärken på och hela 6 av 10 90-talister följer varumärken på plattformen.

Summa summarum…

…det är viktigare än någonsin att anpassa sin digitala strategi efter målgruppers beteende online. I ett digitalt landskap med en växande oro där fler väljer att inte bli spårade krävs effektiva varumärkesbyggande åtgärder i rätt kanaler för att fånga målgruppens intresse.

Om du behöver hjälp med effektiv digital strategi som hjälper dig nå dina mål online – hör av dig till oss på 0470-70 36 80 eller skicka ett mejl till info@readydigital.se!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få våra blogginlägg och tips via vårt nyhetsbrev, som kommer ut några gånger per år! Genom att ange din e-postadress så samtycker du till att vi skickar dig nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut din adress till någon annan. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick.

Fler blogginlägg för din webbplats

E-barometern 2021
E-barometern 2021

E-barometerns årsrapport 2021 är släppt! Ta del av det senaste inom svensk e-handel och upptäck värdefulla insikter för dig som driver webbshop.