Är din hemsida tillgänglighetsanpassad?

WCAG 2.1- riktlinjer för tillgänglighetsanpassning

Är din hemsida tillgänglig för alla?

Artikel publicerad oktober 2020

Din webbplats ska kunna användas och läsas av alla, oavsett förmåga eller eventuella funktionshinder. Den 23 september 2020 kom en ny lag med skärpta krav som säger att alla webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgänglighetsanpassade. Men även för privata aktörer finns stor nytta i att satsa på en tillgänglig webb, eftersom fokus ligger på användarvänligheten. Det både framtidssäkrar och ger konkurrensfördelar för ökad konvertering.

Vad är en tillgänglighetsanpassad hemsida?

Personer med olika slags nedsatt förmåga när det gäller syn, hörsel, inlärning, kognition, rörlighet och tal är i behov av en tillgänglighetsanpassad hemsida. Även faktorer som ålder eller en störande omgivning kan medföra begränsningar när man besöker en webbplats. Att göra sin hemsida tillgänglig innebär att göra den enkel att använda för ALLA. Det betyder inte att du behöver göra avkall på snygg design och kreativt content. Det innebär att du erbjuder alternativ för att alla ska kunna ta till sig innehållet.

Läs mer om 11 generella kännetecken för en användarvänlig hemsida

Webbdirektivet

Organisationen W3C (World Wide Web Consortium) har tagit fram ett webbdirektiv med riktlinjer för en tillgänglighetsanpassad hemsida: WCAG 2.1. Riktlinjerna tar upp åtgärder i tre nivåer och kravet är att offentliga myndigheter och företag ska följa minst nivå AA.

Den nya lagen som trädde i kraft den 23 september 2020 innebär följande för din webbplats:

 • Ska uppfylla riktlinjerna i WCAG 2.1
 • Besökare ska ha möjlighet att påpeka brister när det gäller tillgänglighet
 • Ska visa senaste tillgänglighetsredogörelse

Läs mer om de tre kraven i webbdirektivet här

Lagen gäller alla befintliga webbplatser inom offentlig sektor. Förra året kom lagen att nya webbplatser skulle följa de nya direktiven, men nu skärps det alltså ett snäpp. Under 2021 kommer direktiv som även omfattar publika appar.

Vad handlar riktlinjerna i WCAG om?

Riktlinjerna kan vara svåra att förstå och tillämpa, men här visar vi en kort sammanfattning. De innehåller en rad åtgärder och bygger på fyra övergripande principer för din webbplats:

1. Möjlighet att uppfatta
 • Ge textalternativ till allt icke-textbaserat innehåll som bilder, grafik och video, exempelvis genom att ange ”alt-text” till bilder
 • Förenkla presentation av innehåll, som enklare design av diagram och tabeller
 • Underlätta att se och höra innehåll genom tydliga kontraster, möjlighet att förstora text och erbjuda uppläsningsfunktion
 • Strukturera rubriker med tydliga huvud- och underrubriker – se exempel:

<h1>huvudrubrik</h1>
    <h2>underrubrik</h2>
         <h3>rubriknivå 3</h3>
         <h3>rubriknivå 3</h3>
    <h2>underrubrik</h2>

2. Hanterbart – användargränssnitt och navigering

 • All funktionalitet ska vara åtkomlig via tangentbord och logisk att tabba igenom
 • Möjlighet att pausa eller stänga av ljud, video och animationer
 • Använd inget blinkande för att undvika epileptiska anfall
 • Hjälp användarna att navigera (erbjud t ex sökfunktion)
 • Möjlighet att hoppa över återkommande innehåll
 • Skriv beskrivande sidtitlar
 • Skriv tydliga länkar (inte bara ”klicka här”)
 • Markera vilket element som är i fokus

Vet du om att du också kan få SEO-fördelar genom att arbeta strukturerat och tydligt med metadata

3. Begriplig information och hantering

 • Ange sidans språk i koden
 • Gör texter läsbara och förståeliga genom ett enkelt språk
 • Se till att navigation och struktur fungerar förutsägbart och konsekvent
 • Visa vart fel uppstått och ge förslag hur det går att göra rätt igen
 • Skriv tydliga och klickbara etiketter (t ex fält i formulär)

4. Robust innehåll som ska kunna tolkas av hjälpmedelsprogram

 • Maximera kompabiliteten med olika användarprogram
 • Se till att koden validerar
Hjälpmedelsprogram för navigering på hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få våra blogginlägg och tips via vårt nyhetsbrev, som kommer ut några gånger per år! Genom att ange din e-postadress så samtycker du till att vi skickar dig nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut din adress till någon annan. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick.

Fler blogginlägg att läsa

Google Consent Mode v2
Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2 är ett verktyg som hjälper till att hantera cookies för att samla in data på ett korrekt sätt. Detta är viktigt att få på plats om du använder Google Analytics och Google Ads.

AI för marknadsförare
AI för marknadsförare

Använd AI i ditt marknadsföringsarbete och upptäck hur olika AI-verktyg kan underlätta för dig i ditt företag. Låt AI skapa artiklar, unika bilder eller redigera videoklipp, möjligheterna är oändliga!

Intervju med CAN Belysning
Intervju med CAN Belysning

Läs intervjun med Ann-Christin Johnsson på CAN Belysning AB och hur vi hjälpte deras företag med deras digitala närvaro.