Analys Strategi Målgrupp Innehåll Kanaler Konvertering

Digital Strategi

Analys och webbstrategi lägger grunden för att lyckas online. Behöver du hjälp med att ta fram en tydlig strategi för att nå dina målgrupper och konvertera dem till trogna kunder? Vi gör en digital analys av ditt företags nuläge och önskeläge. Med fokus på din målgrupp hjälper vi dig att utveckla rätt webbstrategi och ta det helhetsgrepp som behövs för att bli framgångsrik online.

Content

ANALYS NULÄGE

Vi gör en digital analys av nuläge, marknad, konkurrenter, styrkor och framtidsutsikter. Insikterna ger oss en god grund till webbstrategin och förståelse för vilka förutsättningar som finns.

Text

MÅL

För att utforma den digitala strategin behövs förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar. Vi guidar dig igenom denna process och sätter upp realistiska mål som är mätbara.

Video

MÅLGRUPP

Din webbstrategi bör ha ett starkt användarfokus och vi måste därför förstå målgruppens behov och veta allt om den. Vi hjälper till att identifiera vart din målgrupp befinner sig på den digitala kundresan och vilket budskap som passar för respektive steg.

Logotyp

INNEHÅLL

Målgruppsanalysen leder till en förståelse för vilket content som väcker intresse och reaktioner hos målgruppen. Har kan vi ge förslag på text, bild och film.

Innehållsstrategi

PLATTFORMAR & KANALER

När vi vet syfte, mål och målgrupp hjälper vi dig välja rätt teknik, webblösning eller digital marknadsföringmetod. Det är viktigt att de olika kanalerna samverkar.

Grafisk design

KONVERTERING

Vi sätter upp rätt mätpunkter för att följa upp att de mål som vi bestämt uppfylls. Därefter görs korrigeringar och förbättringar av planen.

Strategier vi gjort

Vi har hjälpt flera företag med en digital webbstrategi utifrån nuläge, mål, målgrupp till val av content, digital marknadsföring eller optimering av webbplatsen för ökad konvertering. Här är några exempel.

Vi är redo. Är du?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss. Eller hoppa över formuläret och ring oss direkt på: 0470-70 36 80

GDPR

Nyfiken på digital strategi?

En digital webbstrategi är a och o för att lyckas online. För att ta fram en tydlig och användbar strategi är det viktigt med ett helhetsperspektiv, som utgår från företagets vision och målgruppernas behov. Tydliga mål, kunskap om målgruppen, relevanta kanaler, genomtänkt innehåll och välplanerad marknadsföring är den röda tråden som behövs för att leda till konvertering.
Vi strävar alltid efter att hålla strategin enkel, tydlig och välgenomtänkt så den går i linje med den övergripande strategin som verksamheten har.

Läs mer om Digital Strategi