Foto : Jack Mikrut

Vilka är dina digitala utmaningar för tillväxt?

Ready- digital partner till Di Gasell 2019

Genom Di Gasell stödjer och uppmuntrar Dagens Industri svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa på tillväxt. De företag som växer snabbast varje år utses till Gaseller. Ready Digital fortsätter vara digital partner till Di Gasell även under 2019.

Det är viktigt att ta tillvara på de möjligheter som finns i den digitala världen och bli attraktiv och konkurrenskraftig online. Genom att ta ett helhetsgrepp om den digitala närvaron får Ready Digital företag att stärka och utveckla sitt varumärke online, nå ut till nya målgrupper och generera fler affärer.

Träffa oss under Gasellvåren 2019

Vi medverkar på vårens nätverksträffar och finns med och leder runda-bordssamtalen om digitalisering. Vi vill gärna diskutera dina digitala möjligheter med dig. Kontakta oss om du är intresserad av fritt inträde till frukosten!

Örebro 2 maj kl. 07.30-10
Kalmar 11 maj kl. 07.30-10
Stockholm 8 maj kl. 07.30-10
Uppsala 14 maj kl. 07.30-10
Göteborg 24 maj kl. 07.30-10

Våra kompetensområden är

Digital strategi
Plattformar och webblösningar
Content
Digital marknadsföring