Integritetspolicy Ready Digital AB

 

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter samt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Därför vill vi i vår integritetspolicy redogöra för hur hanteringen av personuppgifter sker hos oss, vilka uppgifter vi samlar in samt vilket ansvar vi har.

Ansvarsfördelning och rättigheter

Ready Digital AB med org nr 556604-0142 är leverantör av webblösningar och digital marknadsföring såsom e-handel, webbplatser, sökmotoroptimering, grafisk formgivning etcetera, som nedan kallas för ”Tjänsten” och detsamma gäller i våra Allmänna avtalsvillkor.

Ready Digital AB är Personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i Tjänsten och har ansvaret för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Ready Digital har rätt att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. Vidare äger Ready Digital att i egenskap av Personuppgiftsbiträde genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandling. Underbiträdet ska ha skyldighet att följa dataskyddsförordningen och förbinder sig i avtal med oss att följa de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi begär i våra instruktioner till denne.

Bolaget som har ingått avtal med oss och som nedan omnämns som ”Kunden” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Tjänsten.

Ready Digital är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som du som t ex firmatecknare eller användare behöver uppge i samband med beställning av Tjänsten när du begär inloggningsuppgifter av oss, vid besök på vår hemsida (cookies) eller när du kontaktar oss via telefon, chatt eller per mail.

Personuppgifter som behandlas av Ready Digital

Nedan redogör vi för vilka personuppgifter som behandlas hos oss:

När Kategori Personuppgifter Laglig grund
Beställning av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Personnr
IP nr
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
  Inloggningsuppgifter Användarnamn Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande.
Användare av SEO-test på hemsida www.readydigital.se Användargenererade uppgifter Ev. personuppgifter i löptext Intresseavvägning
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
Telefonnummer
E-post
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
  Kundärenden Löptext Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via chatt Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
E-post
Telefonnr
IP adress
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
  Kundärenden Ev. personuppgifter i löptext Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via mail Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
E-post
Telefonnr
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
  Kundärenden Ev. personuppgifter i löptext Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
E-post
Telefonnr
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Behandling Leverantör Plats
Vid beställning av Tjänsten Get Accept USA
Kontakt via chatt Frontapp USA

Cookies

Ready Digital AB använder så kallade cookies och liknande tekniker för att se hur våra tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Se följande sida: om cookies, för mer information, specifikation om vilka cookies vi sparar samt hur du raderar dem.

Ändamål för lagring av personuppgifter

Anledningen till varför Ready Digital behandlar personuppgifter är för att:

  • kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som vår kund och fullfölja det avtalet som du har med oss
  • att ge dig bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten
  • att ge dig bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida www.readydigital.se

Våra underbiträden och plats för behandling

För att kunna tillhandahålla Tjänsten samt ge dig bästa möjliga upplevelsen av både Tjänsten och av vår hemsida behöver vi ha funktioner och program som möjliggör detta. Till detta har vi ett antal underleverantörer som har motsvarande skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som du som Kund avtalat med oss. En specifikation av leverantörerna framgår i Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vissa program och funktioner som vi beställer från våra leverantörer kan komma att behandlas inom och utanför EU/EES.

För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden enligt avtalet kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som vår Kund eller Användare. Detta kan t ex vara vid beställning av Tjänsten och i de fallen där du som kund väljer att digitalt signera ditt avtal, där vi behöver samköra dina personuppgifter med ett av våra underbiträden. Vidare kan vi komma att behöva dela personuppgifterna med andra externa bolag vid fakturering.

Tidsperioden för lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge:

  • du är användare av vår Tjänst
  • det finns en kundrelation
  • vi behöver spara uppgifterna för att det krävs av annan svensk eller europeisk lag
  • vi sparar personuppgifterna för att dessa baseras på intresseavvägning

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, få ett kostnadsfritt registerutdrag i syfte att kontrollera vilka personuppgifter som finns sparade hos oss. Du har vidare rätt till att bli glömd eller raderad, men detta kan endast göras om det finns berättigade skäl till detta. Om de personuppgifter som finns sparade hos oss är felaktiga har du rätten till att få dina uppgifter korrigerade eller ändrade. Det gör du själv när du loggar in på ditt användarkonto eller genom att kontakta oss.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss på via e-post på info@readydigital.se