Driftinformation

29/2 2024
10.00 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

08.00 Vi upplever just nu driftstörningar på vår epost-tjänst. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information

20/9 2023
15.10 Vår mejl administration fungerar nu igen och felet är avhjälpt.

19/9 2023
13.45 Just nu upplever vi en driftstörning avseende mejl administrationen. Felsökning pågår och tekniker jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt

12/4 2023
15.45 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

09:00 – Just nu upplever vi en driftstörning avseende filhantering i SmelinkWeb4. Felsökning pågår och tekniker jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. Vi återkommer med mer information.

18/10 2022
08.50 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

08.00 – Vi upplever just nu driftstörningar på vår webbmail. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

17/10 2022
14.45 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift, dock kan bilder och filer som laddats upp sen igår kväll behöva laddas upp på nytt om de saknas.

14.30 – Återställningar av bilder och filer påbörjas, sidor kan sluta svara helt under denna tiden, beräknad tid – mindre än en timme.
13.00 – Vi har fortfarande problem med bilder och filer i smelinkweb4, vi rekommenderar att ni INTE genomför redigeringar på hemsidan innan detta är löst.
09.15 – Vi upplever just nu driftstörningar på vårt smelinkweb4 system. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

11/10 2022
09.30 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

08.00 – Vi upplever just nu driftstörningar på vår webbmail. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

4/10 2022
11.20 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

08.00 – Vi upplever just nu driftstörningar på vår webbmail. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

26/9 2022
18.00 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.

14.00 – Vi upplever just nu driftstörningar på vår webbmail. Tekniker jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information.

22/10 2021
16.30 – Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift

Vi upplever just nu en störning i vår mailtjänst som rör inkommande mail. Tekniker undersöker felet.

20/10 2021
18.30 – Felet åtgärdat.

14.00 – Vi upplever just nu en störning i vår mailtjänst som rör inkommande mail. Tekniker undersöker felet.

Planerat driftarbete
Den 31/5 2021 kommer vi att utföra planerat driftarbete mellan kl 07-07.30. Detta gäller inloggning på:
smelinkmail.se
admin.smelinkmail.se
Det kan förekomma fördröjningar i e-postleveranser. Ingen e-post försvinner utan köas upp och levereras när arbetet är slutfört. Tjänsterna planeras att åter vara i full funktion när driftarbetet är avslutat.

31 aug 2019
Vi har haft en driftstörning hos vår leverantör gällande SmelinkWeb4.
Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift

7 juni 2019
Vi har haft en driftstörning i SmelinkWeb4.
Tekniker har nu löst problemet och allt är i normal drift.